25 அசைவ உணவு வகைகள் | 25 South Indian Non Veg Food Recipes Collection in Tamil | Thiruvarur SamayalThis is a compilation of our 25 non veg recipes in tamil. Hope you enjoy this.
Please Like, Share and Subscribe.

#nonvegfoodrecipesintamil #southindiannonvegrecipes #thiruvarursamayal

0:00 சிக்கன் பிரியாணி – Chicken Biryani
4:10 சிக்கன் சிந்தாமணி – Chicken Chinthamani
6:47 மட்டன் ரோஸ்ட் – Mutton Roast
10:10 மட்டன் குழம்பு – Mutton Kuzhambu
13:50 கருவாடு தொக்கு – Dry Fish Gravy
16:47 இறால் வறுவல் – Prawn Fry
19:26 இறால் தொக்கு – Prawn Gravy
20:37 சிக்கன் வறுவல் – Chicken Fry
23:45 டூனா பாஸ்தா – Tuna Pasta
28:03 அரைச்சுவிட்ட மட்டன் குழம்பு – Arachuvitta Mutton Kuzhambu
29:49 சால்மன் மீன் குழம்பு & வறுவல் – Salmon Fish Kuzhambu & Fry
35:21 சிக்கன் கீமா – Chicken Keema
38:42 காடை வறுவல் – Quail Fry
39:48 மட்டன் நெஞ்சு எலும்பு சூப் – Mutton Rib Bone Soup
41:14 மட்டன் கோலா உருண்டை – Mutton Kola Urundai
42:50 மீன் வறுவல் – Fish Fry
45:28 முட்டை மசாலா – Egg Masala
46:45 சிக்கன் பிரியாணி பிரஷர் குக்கர் முறையில் – Chicken Biryani using Pressure Cooker
49:50 கோழி குழம்பு – Chicken Kuzhambu
51:36 நண்டு மசாலா – Crab Masala
54:35 நாட்டுக்கோழி வறுவல் – Country Chicken Fry
56:12 முட்டை குருமா – Egg Kuruma
57:54 நண்டு சூப் – Crab Soup
59:38 நாட்டுக்கோழி குழம்பு – Country Chicken Kuzhambu
01:01:44 மீன் குழம்பு – Fish Kuzhambu

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/ThiruvarurSamayal
FACEBOOK: https://www.facebook.com/thiruvarursamayal
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/thiruvarur_samayal

Checkout our Veg Recipes at:
https://bit.ly/2XLPTS6

Checkout our Non-Veg Recipes at:
https://bit.ly/2IkMS69

Checkout our all videos at:
https://bit.ly/2RsJsmV

Leave a Reply