ಮಟನ್ ಸಾರಿನ ಪುಡಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ | sambar powder for non- veg | Danya pudi for non-veg recipes#DanyaPudi #NonVegMasalaPowder #muttonsambarpowder#muttoncurrypowder#ಮಟನ್ ಸಾರಿನ ಪುಡಿ #corianderpowder ಇದೇ ಸಾಲಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿರುವ ರೆಸಿಪಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು;https://youtu.be/zSqYiyuE-nE

Leave a Reply