குடல் கிரேவி இட்லி முதல் சாதம் வரை அருமையாக இருக்கும் || Boti Gravy || Non veg Recipes by Spicy Handகுடல்ரத்தம் வறுவல் :-

Idly Batter :-

#spicyhand,#spicyhandrecipes

Leave a Reply